Idé-skuffen

På denne side finder du ideer til motorisk leg, sansemotorisk leg, musiklege m.m.
 

Chiffontørklæder

 
Chiffontørklæder
 
Chiffontørklæder er meget velegnede til små og større børn. Tørklædet er gennemsigtig – så det lille barn kan se igennem og bli’r derfor ikke bange når der leges gemme. Tørklæderne er fine til små gemmelege.

Syng f.eks på mel.: ”Tommelfinger, hvor er du” – ”Lille skat, lille skat, hvor er du” – tørklædet tages væk og man siger bøh til barnet – derefter ”Der er du, der er du – goddag, goddag, goddag” mens du vinker til dit barn. Tørklæderne er også fine til at lave blæsevejr med. Syng f.eks sangen ”Uh hvor det blæser”. Findes i ”
Fagtesange for de yngste”. Brug også tørklæderne til at kaste op i luften og gribe igen.

Flyv med tørklæderne som en sommerfugl, en flyvemaskine m.m. og land på jorden med et ”BUM”. Se f.eks ”Flyv med mig” i sangbogen ”
Balder”.

 


Krøl tørklædet sammen i hånden – og åbn langsomt hånden igen. Mens du åbner hånden kommer den fineste blomst til syne.

Vers du kan sige:

"En lille blomst i min hånd, ligger lunt og godt (tørklædet foldes til en lille klump)

Når solen skinner på den, bli’r den stor og flot (hånden åbnes, tørklædet foldes ud).

Så svajer den og dufter hele sommeren (svinge tørklædet over hovedet).

Men når det så bli’r vinter, visner den igen (tørklædet knyttes sammen i hånden igen)."

I bogen til babysalmesang: ”
Som fuglen i skov” er der mange fine ideer til brug af chiffontørklæder.

 


Brug af chiffontørklæder styrker barnets motorik, følesansen og synssansen p.g.a. tørklædernes flotte farver. 

Ærteposer

Ærtepose

Ærteposer er geniale til motorisk og rytmisk leg

Brug den f.eks som "Balder" i sangen om Balder.  Sangbogen ”
Balder” fås i tralaleg.dk. I sangen kravler ”Balder” først rundt på kroppen, ligger så et sted på kroppen - for til sidst at falde ned. Legen er med til at styrke børnenes kropsbevidsthed. 

Barnet kan også ligge på ryggen eller maven. Ærteposen placeres et sted på kroppen og barnet fortæller hvor ærteposen nu ligger. Barnet kan også selv placere ærteposen, måske med lukkede øjne - og fortælle hvad kropsdelen hedder. 


De små lege med at lægge ærteposen på f.eks barnets hoved – og derefter lade den falde ned – er en lille sjov leg. 

Brug ærteposerne til at balancere med, til at kaste med - f.eks i en sjov spand. Hvem rammer? Hvem kan ramme loftet ? Hvem kan ramme en ballon der ligger på gulvet og få ærteposen til at flyve op igen ?? Placer ærteposer på gulvet rundt omkring i lokalet! Derefter skal I køre "trillebør" og barnet skal rundt og samle ærteposerne op. Når barnet har fanget en ærtepose, kan den evt. lægges på ryggen.Placer ærteposerne på gulvet rundt i lokalet. Leg stopdans med musik. Når musikken stopper skal børnene røre en ærtepose med foden, med næsen med maven o.s.v. Måske er der én mindre ærtepose end der er børn (afhængig af alder)."Skibet er ladet med" (som er nævnt længere nede på siden):

I vælger en kategori - f.eks legetøj, frugter, køretøjer, grøntsager o.v.s. 

Herefter kastes ærteposen til et barn og man siger: "Skibet er ladet med" ?? Barnet skal så finde på en ting (måske på tid afhængig af alder) - og kaste videre til et andet barn.Endelig er ærteposen også super at ha’ i hånden og ”kramme med”.

Ærteposen har en beroligende virkning.

 


Ærteposerne styrker dit barns motoriske udvikling og den taktile sans (følesansen). 

   

  

Kinesiske vifter

Vifter i bomuld
 


Kinesiske vifter i skønne farver, og med flotte motiver. Her er noget for børnene at kigge på. Brug de vifterne til f.eks babyrytmik og babysalmesang - og lad alle mødre ha’ en lille vifte – eller brug den derhjemme over puslebordet m.m.

Bevæg viften stille og roligt – lad barnet mærke den lette brise og se på de flotte farver. 

Brug f.eks 
klassisk musik, salmer sammen med vifterne.

Vifterne er meget velegnede til rytmik/gymnastik, hvor de først er lukkede og så åbnes.Brug af vifter styrker børns synssans, og følesans (når de mærker vinden) 

Sansebolde

Sansebolde
 


Små og store sansebolde... Udvalget er stort. 

Sansebolde med farvede prikker. Børnene vil elske at få massage med én af de små sansebolde. Syng en rolig sang sammen med.


De store sansebolde er rigtig gode til at kaste med og gribe igen. Dupperne på bolden gør det nemmere at kaste og gribe – så legen bli’r hurtig sjov. Tril med boldene og syng evt. ”trille-sange”.

Der er også sansebolde med kugler indeni. Sansebolde med sjove ansigter mm. Sanseboldene styrker følesansen og grovmotorikken. 

Taktile-sten

Taktile-sten
 


Den taktile sans har med det at føle og berøre at gøre. Disse "taktile sten" kan på en sjov måde være med til at udvikle børnenes taktile sans gennem leg – børn mærker, genkender og skelner mellem overflade-strukturene. Sværhedsgraden af legene kan tilpasses børnenes forskellige alderstrin. For de små kan det være det bare at føle stenenes forskellige overfladestruktur med hænder og fødder. Legene kan udbygges efterhånden som børnene bli'r ældre, så der også sættes ord på hvordan de oplever de forskellige strukturer.

Når du køber et sæt med taktile sten, får du store og små sten som matcher hinanden parvis i strukturen. Kombinationen af små og store sten lægger op til sanseindtryk fra hænder og fødder. Med stenene følger også et øjenbind som ved brug vil gøre, at følesansen bli'r skærpet. Det anbefales at børnene har bare fødder når de leger med stenene.

De farverige sten er formgivet så de appellerer til børns nysgerrighed.

 


Børn ser, mærker og beskriver stenene (farve og struktur).

Det er en god øvelse at sætte ord på de taktile indtryk. Børn kan beskrive strukturen som glat, hård, pigge der stikker som et pindsvin o.s.v.

 


Forslag til anvendelse af ”taktile sten”

1. Barnet får øjenbind på og skal stå på én af de store taktile sten. De små sten placeres på et bord eller i posen. Barnet skal nu finde den sten som matcher ved at koble sanseindtryk fra hænder og fødder.

2. Alle de store taktile sten lægges på gulvet.  Man kan lægge dem tilfældigt eller lægge dem på række så barnet vil træde på dem én efter én. Barnet får øjenbind på og skal nu trække en af de små sten fra posen. Derefter skal barnet prøve at finde den sten på gulvet som matcher. Hvis stenene har faste pladser kan barnet bruge sin hukommelse og den taktile sans for at finde frem.

3. Stenene kan også placeres uden at barnet har set hvor de ligger, så er det udelukkende den taktile sans som bruges.

4. En voksen beskriver strukturen på den lille sten, mens den ligger i posen. Et eller flere børn skal nu finde den tilsvarende store sten. Kan leges som konkurrence – hvem genkender først flest sten…

5. De taktile sten kan også bruges som skridsikre trædesten i motorik-baner eller i legen ”Jorden er giftig”.

 


De taktile sten styrker den taktile sans – følesansen. 

Trædesten

Trædesten
 


Motorisk leg med River-stones” –”træde-sten”.

 


At hoppe fra sten til sten er filosofien bag disse træde-sten. Balancen styrkes – og børnene opnår en øget kropskontrol og evne til at holde fokus.

Stenene har forskellige hældninger, som gi’r mulighed for at variere den motoriske udfordring.

Træde-stenene egner sig både til leg alene og til gruppe-leg.

 


Her er nogle forslag til lege med 1 sæt – 3 små/ 3 store sten:

 


1. ”Sten i åen” – et eller få børn fra 3 år

Læg stenene så de passer med barnets skridtlængde (ikke lige)

Gå med stop på hver sten. Barnet skal ha’ begge fødder på en sten, inden det fortsætter.

2. Gå balancegang på ”sten i åen”, hvor hver sten kun berøres af en fod.

3. Øg sværhedsgraden ved at lægge stenene så de ligger lige i række.

 


Barnet udvikler på denne måde motorisk kontrol og balance.

Barnet øver vægtoverføring som forøvelse til at stå på et ben.

Desuden er legen velegnet til børn der har brug for at udvikle en mere fri gangfunktion og som forøvelse til løbe- og springfunktioner.

 


2. Til brug ved stopdans – fra 3 år

Læg stenene tilfældigt rundt i lokalet. Børnene løber nu rundt mellem stenene mens musikken spiller.

Når musikken stopper skal man finde en sten at stå på.

Ha’ f.eks en sten mindre end der er børn. Den der ikke får en sten at stå på, kan så spille på et instrument sammen med musikken – indtil næste omgang.

Eller bed i forvejen børnene vælge en sten de skal stå på når musikken stopper. Så er det lige med at huske, hvilken sten de valgte.

Man kan også aftale, at børnene skal stå i en bestemt stilling på en sten når musikken stopper – f.eks stå på et ben, sidde på hug, på numsen, ligge på maven som en flyver o.s.v.

 


3. Stafet for en gruppe – fra ca. 5 år

Børnene deles i 2 grupper. Et barn fra hver gruppe stiller sig på linje og begynder stafetten samtidig. Begge børn har en stor og en lille sten og bevæger sig ved at stå på én sten, mens den anden sten flyttes fremad. Det aftales på forhånd om stenene skal flyttes med hænderne eller fødderne. Ved mållinjen overta’r næste deltager i stafetten.

 


Barnet udfordres i.f.t. den motoriske kontrol og balancen. Især at flytte stenene med fødderne stiller store krav til balance og vægtoverføring.

 


Er du så heldig at ha’ flere sæt af trædesten – er der flere legemuligheder.

Disse kommer inden så længe ind at ligge på denne side.

 


Træde-stenene styrker balancen. Øger kropsbevidstheden og styrker generelt den motoriske udvikling gennem leg og bevægelse. 

Balancesti

Balancesti
 


Børnene kan bygge deres eget stisystem med disse farverige elementer – og lave den fineste balance sti -

gennem leg styrke balancefunktionen. For at få stien så lang som det ses på billedet – kræver det at du har 2 sæt.

 


Elementerne kan også lægges ud én og én og bruges til ”jorden er giftig”.

Måske skal der laves en sti over en flod – så kan du lægge et blåt lagen el.l. under som vand. Nu gælder det om at komme over floden uden at falde i vandet.

Flere børn kan gå efter hinanden og skiftes til at bestemme, hvordan de skal gå - forlæns, baglæns, sidelæns, hoppe én over, klappe mens de går, vinke, gå på tæer...

 


Eller brug elementerne sammen med ”træde-stenene” – som ses andet sted her i folderen.

Har du nok af disse balance-elementer kan du lave en rund cirkel og inden i den lægge nogle af træde-stenene. Lad børnene lege stopdans m. musik.

De går rundt på elementerne og når musikken stopper – skal de hoppe ind i midten på en sten de på forhånd har udvalgt sig. Stiller krav til hukommelse og opmærksomhed.
Du kan også lægge en træde-sten mindre i midten end der er børn.

 


Elementerne har gummikant der gør at de ikke skrider.

 


Balance-elementerne styrker naturligvis børnenes balancefunktion og generelt den motoriske udvikling gennem leg og bevægelse.

 

Faldskærm

Faldskærm
 


Med en faldskærm er der masser af muligheder for leg og bevægelse.

I sangbøgerne ”
Babyrytmik”, ”Småbørnsrytmik” og ”Fagtesange for de yngste” er der mange fine ideer til karrusellege, boldlege m. faldskærm m.m.

 


I ”Småbørnsrytmik” er der også en fin sang om fiskeren der fanger fisk – inde under faldskærmen. Når ”fiskene” er fanget, løftes faldskærmen op, mens der siges ”Bøh”.

 


Faldskærmene er naturligvis også meget velegnede til motorisk udfoldelse uden sang.

Det er altid en go’ ide at lade børnene starte med at svinge faldskærmen op og ned – så de mærker hvordan skærmen bli’r fyldt med luft og fornemmer lidt af hvad en faldskærm kan bruges til – evt. med musik.

 


1. Faldskærm og bold

Placér en bold i midten af faldskærmen.

Lad børnene trille bolden rundt i skærmen.

Nævn navnet på et barn som skal modtage bolden – holdet skal så i fællesskab trille bolden hen mod barnet.

Der findes også sange som kan bruges til denne leg.

 


2. Læg en bold i midten af faldskærmen. Kast bolden op i luften – og prøv at fange bolden så den rammer hullet i skærmen.

 


Leg med faldskærm udvikler socialt/motorisk, skaber glæde og begejstring og styrker fællesskabet mellem deltagerne.

   

 
 


Ideer til sjove og hyggelige aktiviteter med børn:

Fyld en stofpose med ting
: en bil, et træ, en mariehøne, en stjerne, et hjerte, en duplofigur - dreng/pige, et fly o.s.v. Nu skiftes børnene til at trække en ting - og sammen finder I på en sang som handler om den ting.  Kør trillebør med børnene - læg nogle risposer rundt omkring som børnene skal "fange". Når de har fanget en pose, lægges den op på barnets ryg - indtil alle poser er fanget.Musikleg - alle børn har et instrument. Et af børnene vælges til at være dirigent. Dirigenten bestemmer et start/stop signal - f.eks når dirigenten rækker en arm i vejret begynder alle at spille  og når dirigenten spjætter med det ene ben - skal alle stoppe. Børnene skiftes til at være dirigent for orkesteret.


 
 
 

Kastanjeleg - læg kastanjer på bordet. Èn mindre end det antal I er. Nu er der et barn/voksen, som nævner en række navne på personer, dyr, blomster, legetøj o.s.v. Fortæl på forhånd hvilket ord deltagerne skal lytte efter. Når ordet kommer gælder det om at få fat i en kastanje. Den der ingen kastanje får kan være med til at bestemme, hvilket ord der skal lyttes efter næste gang :) Derefter er alle med igen."Skibet er ladet med" Har du børn som kender lidt eller meget til bogstaverne, kan I lege "Skibet er ladet med"... I sidder i en rundkreds og kan f.eks bruge en blød bold. Den første smider bolden hen til én og siger f.eks: "Skibet er ladet med...

 

S". Så skal modtageren finde på en ting som begynder med S og som kan være på et skib. (Der kan være mange mærkelige ting på et skib :) I aftaler hvor lang tid man har til at finde på en ting. Bolden smides videre til en anden og afsenderen bestemmer et nyt bogstav - "Skibet er ladet med B". Kan man ikke nå at finde på en ting kastes bolden videre til en anden. Kender børnene ikke bogstaverne - kan I f.eks bruge frugtnavne, legetøj el.l. Så skal børnene i stedet finde på en frugt, et stykke legetøj...Syng og dans med dine børn :) Mel.: Hjulene på bussen. Tekst: "Se hvor vi ka' hoppe, hoppe, rundt, rundt, rundt o.s.v. - rundt i hele stuen.

Se hvor vi ka' danse, danse rundt, rundt, rundt - rundt i hele stuen. I ka' trille rundt, trampe rundt, liste rundt, løbe rundt o.s.v. Børn synes tit det er sjovt med modsatte ting lige efter hinanden - f,eks trampe/liste.

 
 
 Et sjovt og anderledes ringspil. I skal bruge et stort stykke flamingo (købes I byggemarkeder). Herpå sættes slikkepinde i forskellig str. spredt udover flamingoen med go' plads imellem. Til at kaste med bruges alm. ringe i plast (fra et alm. ringspil). Aftal hvor langt fra børnene skal stå og hvor mange forsøg hvert barn skal ha'. Nu gælder det om at ramme slikkepindene - og dem man rammer må man selvfølgelig spise :) Legen kan suppleres med at I skriver tal ved siden af slikkepindene og tæller point. Ideen kan f.eks bruges til en børnefødselsdag :)En sjov lille leg. Klip en serviet i små firkanter. Giv alle et plastbæger og et sugerør. Hvem kan suge flest papirstykker op i bægeret på en tid som I har aftalt på forhånd :) 
 

En lille fin tromme-remse. Har I ikke en tromme, så brug en spand og vend den på hovedet. Hos gartneren har de billige spande :)

"Bum, bum, bumme (Siges taktfast)

Vi ska' slå på tromme" (Gentag de 2 linjer)

Bulder på trommen, mens I siger: "Åh.........."

Armene op i vejret: "Hurraaaaa..." - Gentag med bulder og hurra.

Spil og syng også: "Jeg hør' torden" m. regnvejr og tordenvejr på trommen. Har I ikke teksten så send mig en mail - info@tralaleg.dk


Sjove lege til køreturen el.l:

 


  • "Jeg ser noget gult, grønt" o.s.v - de andre gætter


  • Gætte en person v.h.a. ja/nej spørgsmål


  • Gætte en ting - fugl, fisk el. midtimellem


  • Kan børnene bogstaverne kan I gætte et drengenavn, pigenavn, bynavn o.s.v. som begynder med et bestemt bogstav.


  • Syng sammen! Brug f.eks cd'en "Fagtesange for de yngste". Der er en lang række af kendte børnesange, som I kan synge med på.


  • Lån en bog på bibliotektet med sjove gåder!


  • Tæl biler i modkørende retning! Sæt en streg hver gang der kommer en bil!


  •  Anderledes vendespil... 

Find billeder af familiemedlemmer, hunden o.s.v. Print ud evt. på fotopapir og klip 2 af hver. Nu gælder det så om at huske hvor "farmor", "søster" o.s.v. ligger :)Leg med julesange...

Skriv en linje af et vers fra forskellige julesange  (skal det være nemt kan det være fra 1. vers). Sig teksten højt - hvem eller hvilket hold synger først den rigtige julesang ?? 

F.eks "For julegrød det er hans bedste mad"Sjov konkurrence

Bind en bolsje, karamel el.l. i en 50 cm lang sytråd. Se hvem af jer der først kan få bolsjet el.l. op i munden - med hænderne på ryggen :)Kostedans...

Stå i en rundkreds. Èn af jer holder et kosteskaft i hånden. Spil noget sjovt musik og lad kosteskaftet gå fra person til person. Èn af jer styrer musikken og stopper den på et tidspunkt. Når musikken stopper gælder det om ikke at stå med kosteskaftet i hånden. Den der gør dét - går ud og kan evt. spille på et instrument sammen med musikken. Hvem vinder kostedansen!!
Konkurrence med pebernødder

Ha' nogle pebernødder på en tallerken. Med en ske skal du nu flytte så mange pebernødder op i en tallerken på hovedet som muligt (måske en tallerken i plast eller melamin). Se hvem der kan få flyttet flest pebernødder op på hovedet... Aftal evt. hvor lang tid hver deltager har.En go' gammel leg...

Den som flaskehalsen peger på! Find på forhånd ud af, hvad "opgaven" går ud på når flaskehalsen peger på deltagerne:) Måske løbe en tur rundt om huset. Slå en kolbøtte. Synge 1. vers af en sang o.s.v. Kasteleg...       

Lav en "streg" - f.eks med en snor. Gi' det første barn et antal spillekort. Nu skal barnet se hvor mange kort det kan kaste i en spand der står lidt fremme. Derefter er det næste barn... Hvem får flest kort i spanden ??
Sjov leg...

Stå to og to overfor hinanden - med bind for øjnene. Prøv om I kan made hinanden - f.eks med en kiks...